Promotie André Haakmat, Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname - Promotie André Haakmat

De toezegging van Koningin Wilhelmina in 1944 dat de kolonies de bevoegdheid zouden krijgen om de 'eigen, binnenlandse aangelegenheden zelfstandig te behartigen' heeft de kiem gelegd voor het corruptie bevorderend etnisch politiek bestel in Suriname. Tot die conclusie komt jurist André Haakmat, die in 1980 korte tijd vicepremier en minister was in het kabinet-Chin A Sen II. Haakmat deed onderzoek naar de wortels van de wijdverbreide corruptie in Suriname en ging na of die corruptie het gevolg is van het Nederlands koloniaal verleden of van eigen bodem. Op donderdag 29 september 2022 om 13.30 uur verdedigt hij zijn proefschrift 'Corruptie en corruptiebestrijding in Suriname' aan de Open Universiteit in Heerlen.